Pesutili-yleiset sopimusehdot

1 Sopimuksen osapuolet
Tämän sopimuksen osapuolet ovat Prowash Oy (”Palveluntarjoaja”) ja sopimuksen alla kuvatulla tavalla vahvistanut asiakas (”Asiakas”). Asiakas saa tämän sopimuksen liitteenä kuvauksen palvelukokonaisuuksista (”Palvelukuvaus”, Liite 1).
Asiakas on hyväksynyt nämä yleiset sopimusehdot sekä Palvelukuvauksen osaksi palvelusopimusta, jonka Asiakas on allekirjoittanut tai hyväksynyt sähköisesti (”Palvelusopimus”). Palvelusopimus, palvelukuvaus ja nämä yleiset sopimusehdot muodostavat yhdessä Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisen sopimuksen ehdot (”Sopimus”).

2 Sopimuksen kohde
Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat sopineet autojen pesupalvelusta (”Palvelu”). Palvelu toteutetaan Pesutili-verkostoon kuuluvassa autopesulassa (”Palvelupiste”). Palvelupiste on Pesutilin kanssa yhteistyössä toimiva itsenäinen pesuoperaattori, joka tuottaa pesupalveluita. Palveluntarjoaja hankkii pesupalvelun Palvelupisteeltä. Palvelupiste vastaa itse pesutapahtumasta.
Mikäli Asiakas haluaa käyttää Palveluntarjoajan muuta palvelua, joka ei kuulu sopimukseen, maksaa Asiakas tästä normaalihinnan yhteydessä.
Palvelu myydään auton rekisterinumeroon sidottua autokohtaista käyttöä varten. Palvelun käyttö ja siitä perittävä veloitus perustuvat auton rekisterinumeroon, jonka perusteella Asiakas tunnistetaan Palvelupisteessä.

2.1 Lisäpalveluiden tilaaminen
Asiakas voi aina niin halutessaan liittää Sopimukseen tarjolla olevia lisäpalveluita tai nostaa Sopimuksessa määriteltyä palvelutasoa.

2.2 Kokeiluvaiheessa olevat palvelut
Palveluntarjoaja kehittää jatkuvasti palveluaan. Kehittämiseen kuuluvat erilaisten ominaisuuksien kokeilut ja testaukset. Tällaisille kokeiluvaiheessa oleville ominaisuuksille on tyypillistä niiden mahdollinen määräaikaisuus, joka voi olla eri kuin tämä Asiakkaan Sopimus Palvelusta. Nämä palvelut eivät välttämättä jatku asiakkaan tekemän sopimuksen loppuun saakka eivätkä ole palvelun perusominaisuuksia.
Yksittäiset kokeiluvaiheessa olevat palvelut eivät sisälly sopimuksen mukaiseen perusmaksuun, vaikka kokeiluvaiheessa olevat palvelut saattavat olla asiakkaan käytössä ja voivat olla myös maksuttomia.
Kokeiluvaiheessa olevat lisäpalvelut ja Palvelun ominaisuudet on merkitty koe-, testi- tai muulla sanalla, josta käy ilmi, että mainittu lisäpalvelu tai ominaisuus on kokeilu- tai kehitysvaiheessa.

3 Voimassaoloaika ja hinta
Asiakas ja Palveluntarjoaja ovat Sopimuksessa sopineet Sopimuksen keston. Sopimuksessa on sovittu myös Palvelun kuukausihinta ja taso.
Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamalla tai sähköisesti tapahtuvasta vahvistamisesta. Yritys- ja yhteisöasiakkaat voivat tilata palvelun vain allekirjoittamalla kirjallisen Sopimuksen tai sähköisesti tapahtuvalla vahvistamisella. Myyntikampanjoissa sopimuksen voimaan astumisen ehdot voivat poiketa edellisestä (esim. ensimmäinen kuukausi alennetulla hinnalla).
Sopimus on voimassa tilatun sopimuskauden ajan, eikä se ole irtisanottavissa kesken sopimuskautta. Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen päättymään määräaikaisen sopimuskauden lopussa ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle viimeistään 30 päivää ennen määräaikaisen sopimuskauden päättymistä. Muussa tapauksessa Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisin 30 päivän irtisanomisajoin, kulloinkin voimassa olevan Palveluntarjoajan vahvistaman hinnaston ja muiden ehtojen mukaisesti.
Mikäli Asiakas tilaa palvelun käyttäen Palveluntarjoajan mobiiliapplikaatiota tai verkkopalvelua tai muuta etämyyntikanavaa, syntyy Sopimus, kun Asiakas on vahvistanut Sopimuksen ja saanut kuluttajansuojalain 6 luvun 8 § mukaiset asiakirjat, eikä Asiakas ole käyttänyt 14 päivän peruutusoikeuttaan.
Mikäli Asiakas peruu Sopimuksen kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n perusteella viimeistään 14 päivän kuluttua, on Palveluntarjoajalla oikeus veloittaa Asiakkaan käyttämät autopesupalvelut hinnaston mukaisella kertapesuhinnalla.
Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden irtisanoa sopimus, mikäli Asiakas tahallisesti hyväksikäyttää pesupalveluja (esimerkiksi auton jatkuva uudelleen pesettäminen) tai pesettää toistuvasti yli kahdeksan kertaa kuukaudessa.

3.1 Oikeus hinnan muutoksiin
Palvelun hinta määritellään sopimuksentekohetkellä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinta on voimassa sopimuskauden, minkä jälkeen hintaa tarkastetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiseksi.
Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä arvonlisäverottomaan hintaan kulloinkin voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero.

3.2 Auton vaihtuminen
Asiakkaan tulee ilmoittaa rekisterinumeron muutoksesta/auton vaihdosta kesken sopimuskauden. Asiakas vastaa ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönneistä mahdollisesti aiheutuvista kuluista.

4 Asiakkaan velvollisuudet
Asiakas sitoutuu toimimaan kaikkien Palvelupisteessä olevien ohjeiden mukaisesti. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että Palveluntarjoajan autopesujärjestelmä soveltuu ajoneuvon pesuun. Palveluntarjoaja ei vastaa vaurioista, joita Asiakkaalle voi aiheutua siitä, että Asiakas ei noudata Palveluntarjoajan toimintaohjeita. Asiakas on vahingonkorvausvelvollinen ohjeiden noudattamatta jättämisestä johtuvista itse aiheuttamistaan vahingoista.

5 Vastuunrajoitukset
Osapuolet eivät vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten tulonmenetyksestä tai saamatta jääneestä tuotosta, jotka aiheutuvat palvelun mahdollisista häiriöistä ja virheistä.
Palveluntarjoaja on sopinut Palvelupisteen kanssa, että Palvelupiste käsittelee kaikki reklamaatiot ja vahingonkorvausvaateet pesutapahtumista. Asiakas sitoutuu osoittamaan kaikki vaateensa heitä palvelleeseen Palvelupisteeseen.
Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä huolto- ja päivitystoimenpiteitä Palvelupisteissä. Huolto- ja päivitystoimenpiteistä johtuvista katkoksista Palvelussa ei synny Palveluntarjoajalle korvausvelvollisuutta.

6 Muut ehdot
Palveluntarjoaja lähettää Sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset asiakkaan Palveluntarjoajalle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Asiakas antaa Palveluntarjoajalle oikeuden kerätä tietoa Palvelun käytöstä.
Tästä Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaan osalta vaihtoehtoisesti Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

7 Palvelun sisältö
Palveluntarjoajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa Palvelukuvauksen sisältöjä, laajentaa ja tarjota uusia palvelukokonaisuuksia.

PESUTILI – PALVELUKUVAUS
Sisällysluettelo:
1. Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot
2. Palveluvaihtoehtojen sisältö
3. Palvelun käyttöönotto
4. Tietoturva
5. Saatavuus
6. Hinnoittelu ja laskutus
7. Ongelmien ratkaisu

1. Palvelun yleiskuvaus
Pesutili on yksittäisten autopesuliikepaikkojen muodostama myynti- ja markkinointikanava, jonka idea on aina puhdas auto. Teemme autonpesusta helppoa ja hauskaa. Pääset pesuun rekisteritunnistuksella, älypuhelimen sovellusta käyttäen, ilman koodeja ja poletteja.

2. Palveluvaihtoehtojen sisältö
Kuukausisopimukset:
24/7: Pese niin usein kuin haluat siinä pesulassa mihin olet sopimuksen tehnyt.
Yö: Pese niin usein kuin haluat Happy Hour -aikaan siinä pesulassa mihin olet sopimuksen tehnyt.
Kertapesusopimukset: Käytössäsi on kaikki Pesutili-verkoston autopesulat, joista voi ostaa kertapesuja.

3. Palvelun käyttöönotto
Palvelun voi ottaa käyttöön lataamalla älypuhelinsovelluksen sovelluskaupasta ja rekisteröitymällä siihen.

4. Tietoturva
Tiedot tallennetaan internetin yli SSL-suojatulle Pesutili- palvelimelle. Palvelimelle on käyttöoikeus vain niillä Pesutilin palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja haittaohjelmatorjunnalla.

5. Saatavuus
Tarkista saatavuus osoitteesta: https://www.pesutili.fi tai Pesutili-sovelluksesta.

6. Hinnoittelu ja laskutus
Hinnat perustuvat kunkin liikepaikan omiin hinnastoihin. Niitä voidaan muuttaa sopimusehtojen mukaisesti. Palveluun liittyvät kustannukset veloitetaan kerran kuukaudessa, jollei toisin ole sovittu. Kunkin liikepaikan tarkemmat hinnat löytyvät Pesutilin-verkkosivuilta osoitteessa: www.pesutili.fi

7. Turvallisuus
Palvelutapahtumat saatetaan tallentaa Asiakkaan turvallisuuden takia.

8. Ongelmien ratkaisu
Asiakas voi ilmoittaa ongelmasta suoraan Palvelupisteeseen. Palvelupisteiden yhteystiedot löytyvät Pesutilin verkkosivuilta www.pesutili.fi.